Podmínky rybolovu

Podmínky rybolovu na rybníku Rybářství Hraštice z.s.

Povolení k lovu

 • A) rybolov může provozovat člen Rybářství Hraštice z.s., na základě vydané členské povolenky.
 • B) rybolov může provozovat osoba na základě vydané hostovací povolenky, za kterou lovící předem uhradí cenu, dle platného ceníku.

Podmínky rybolovu

 • A) Lov je povolen pouze udicí, vnadit během lovu je povoleno. Lov nástražních rybek do čeřenu je možný pouze po dohodě s předchozím souhlasem statutárního zástupce.
 • B) Lovit lze na maximálně dva pruty se dvěma návazci
 • C) Osoba provádějící lov ryb je povinna provádět pov udicí a v případě ulovení ryby s touto zacházet šetrně, rybu zvláště candáta nebo jesetera je vhodné je-li to možné vyháčkovat přímo ve vodě
 1. Pokud nelze rybu vzhledem k jejím rozměrům nebo váze bezpečně vyzvednout na prutu, je lovící povinen ke zdolání ryby povinen použít podběrák přiměřené velikosti.
  při vyháčkování ryby musí být s rybou též zacházeno šetrně, zvláště nesmí volně ležet, nebo být vláčena např po kamenech, štěru, písku apod.
 2. Nelze-li lehce vyndat háček, je lovící povinen k vyproštění háčku použít vhodný vyprošťovač háčků (např. Peán, pinzetu). Pokud nelze háček bezpečně vyjmout, je lovící povinen návazec s háčkem ustřihnout a rybu šetrně vrátit do vody.
 3. Zdolanou a vyháčkovanou rybu je lovící povinen bez prodlení šetrně vrátit do vody, v případě že si jí nehodlá ponechat.
 • D) Denní doba lovu
 1. Denní doba rybolovu pro členy Rybářství Hraštice z.s. Není časově omezena.
 2. Lov na hostovací povolenku je možný pouze po dohodě s provozovatelem, běžně v letních měsících v sobotu od 6.00 – 24:00hod. V jiné dny je rybolov umožněn pouze vyjímečně, opět na základě předchozí dohody se statutárním zástupcem spolku.

Další ujednání

 • A) Všechny osoby pohybující se v areálu Rybářství Hraštice z.s. Jsou povinny se chovat tak aby nezpůsobily sobě ani nikomu jinému újmu na zdraví, škodu na majetku a dodržovaly dobré mravy, v opačném případě mohou být z areálu vyhoštěny a nadále jim může být odepřen vstup do areálu Rybářství Hraštice z.s.
 • B) Na vydání hostovací povolenky nevzniká žadateli právní nárok. Hostovací povolenka může být žadateli vydána pouze se souhlasem statutárního zástupce Rybářství Hraštice z.s.
 • C) Areál Rybářství Hraštice z.s. je nepřetržitě monitorován kamerovým systémem. Lovící je s tímto seznámen a souhlasí s provozem kamerového systému.

Jirčík Ladislav
místopředseda Rybářství Hraštice z.s.

12.2.2016 v Kvasinách