CENY POVOLENEK PLATNÉ OD 1.1.2023

Rybolov

Povolenka k lovu (denní 6 až 21 hodin) dospělí 250,-Kč, povolenka na 24 hodin 500,- Kč
Povolenka k lovu (denní 6 až 21 hodin) děti do dosažení 15 let 125,-Kč, povolenka na 24 hodin 250,-Kč

Rybolov non-stop (24 hodin) je nutné mít předem domluven a schválen – provozovatel má právo lov non-stop bez udání důvodu zamítnout.

Podmínky rybolovu

A) Povolenka slouží k lovu ryb dle dle podmínek vydaných Rybářstvím Hraštice z.s., rybolov je povolen na dva pruty s jedním návazcem a jedním jednoháčkem. Povolenka k rybolovu není přenosná na další osobu.

B) Lov ryb se provozuje systémem, chyť a pusť. S ulovenou rybou musí být manipulováno s maximální opatrností. K vyzvednutí ryby z vody je nutno použít vhodný podběrák. K vyproštění háčků je lovící povinen mít peán, případně jiný vhodný nástroj. Ulovené ryby je lovící povinen po případném vyfotografování co nejdříve opatrně vrátit zpět do vody. Je zakázáno ryby vláčet po břehu, případně pokládat na kameny nebo štěrk. Je doporučeno používat navlhčenou podložku (po dohodě možnost zapůjčení 50 Kč/den).

C) Vnadění je povoleno do maximálního množství cca 10 kg/osoba za den. K vnadění a rybolovu je zakázáno používat syrové luštěniny. Zákaz ukládání ryb do vezírku nebo saku s výjimkou kapra, kterého si lovící hodlá za úhradu ponechat, případně závodů pořádných Rybářstvím Hraštice z.s.

D) Dále je možno si ke každé zakoupené povolence ponechat 1ks uloveného kapra o velikosti 40 až 54 cm za zvýhodněnou cenu 80Kč/kg. Každého dalšího kapra stanovené velikosti je možno si ponechat za cenu 100Kč/kg. O zájmu ponechat si uloveného kapra musí být provozovatel Rybářství Hraštice z.s. informován předem.

E) Všechny ostatní druhy a velikosti ryb jsou hájené a musí být neprodleně šetrně vráceny zpět do vody. Jeseter hájen celoročně. Pokud nelze háček z ulovené ryby bezpečně, bez poranění ryby vyprostit, je lovící povinen vlasec ustřihnout a rybu pustit ihned zpět do vody!!!

F) Lov je povolen pouze na plavanou, položenou, případně muškařením. Vláčení, nebo lov na živou rybičku je povolen od 16.6. do 31.12. Lov je vždy povolen pouze na jednoháček, včetně umělých vláčecích nástrah. Lov jeseterů na mrtvou rybičku je povolen celoročně. Rybolov je možno provozovat pouze v prostoru od výpustě hráze směrem k silnici (lov z tělesa výpustě je zakázán) po přítok do rybníka a dále na zadní straně rybníka ze všech třech rybářských teras. Prostor na terase před chatou a v prostoru od chaty po výpusť rybníka je vyhrazen k rybolovu nájemcům rybářské chaty.

G) Parkování vozidel je povoleno pouze na parkovišti – prostor za vjezdem do areálu, vyznačeno kameny. Parkování u vody je zakázáno.

H) Lovící je povinen se chovat tak, aby nerušil další osoby nacházející se v areálu ani okolí a nesmí poškozovat majetek ani porosty v areálu. Lodičku je povoleno používat pouze na svoje nebezpečí a se souhlasem ostatních osob, které jsou přítomny v areálu. Parkování obytných vozů a karavanů v areálu je možné pouze po předchozí dohodě s provozovatelem a je zpoplatněno. Použití a stavba přístřešků včetně bivaků také podléhá předchozí dohodě a může být zpoplatněno. Přítomnost dalších osob v areálu mimo lovícího podléhá předchozí domluvě. Je zakázáno areál opouštět v době od setmění do rozednění. Porušení tohoto nařízení bude automaticky bráno jako snaha o neoprávněné přivlastnění ulovených ryb a dle toho bude dále postupováno.

I) V případě zjištěného porušení pravidel, je provozovatel oprávněn rybolov i pobyt u vody bez náhrady okamžitě ukončit. Osobě, která se dopustila porušení pravidel stanovených Rybářstvím Hraštice z.s., již znovu nebude umožněn rybolov, ani vstup do areálu.

J) Lovící souhlasí s možností kontroly zavazadel, případně kontrolou vnitřních prostor vozidla provozovatelem areálu. Lovící souhlasí s monitorováním areálu kamerovým systémem se záznamem, případně pomocí fotopastí.

K) Lovící prohlašuje, že se s podmínkami rybolovu a pobytu v areálu seznámil a že s nimi plně souhlasí.

Jirčík Ladislav
10.1.2023